Algemene voorwaarden

 1.  Fotoshoot
 2.   Betalingen
 3.  Annuleren / Opschorten
 4.  Cadeaubonnen
 5.  Levertijden
 6.  Klachten
 7.  Auteursrecht
 8. Schade
 9. Privacy & Persoonsgegevens
 10.  Wijzigingen Algemene Voorwaarden Stephanie fotografie
 
 
Bij boeking van een fotoshoot ga je als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op boekingen bij:
Stephanie Fotografie
info@stephaniefotografie.com
www.stephaniefotografie.com
kvk 67780024
06-55748880
 
 
1. Fotoshoot

Voorafgaand aan de fotoshoot ontvang je een bevestiging van de gemaakte afspraken (m.b.t datum, tijd en locatie) een totaal overzicht van de kosten voor de fotoshoot en indien van toepassing de toeslag voor extra reiskosten.

2. Betalingen

Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, komt de aanbetaling te vervallen en ontvang je een totaalfactuur voor de fotoshoot. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de fotoshoot.

Indien de boeking langer dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, ontvang je een factuur in de week voorafgaand aan de fotoshoot voor de resterende fotoshootkosten. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de fotoshoot.

Aanbetaling bruidsreportage 

Bij akkoord van beide partijen moet er een aanbetaling van €250,00 voldaan worden per overboeking. Het resterende bedrag dient op de dag zelf contant of binnen 7 dagen na de trouwdag voldaan te worden. 

3. Annuleren / Opschorten

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (via email) tot uiterlijk 2 weken voor de afgesproken datum, tegen 50% van het totale fotoshoot bedrag. Indien de afspraak minder dan 2 weken van te voren wordt geannuleerd, dient het volledige overeengekomen fotoshoot bedrag te worden voldaan.

Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt en de fotoshoot wordt alsnog geannuleerd, dan bedragen de annuleringskosten 50% van het overeengekomen fotoshoot bedrag.
Opschorten fotoshoot

In geval van slecht weer of ziekte, wordt een fotoshoot uiteraard in goed overleg, geheel kostenloos, verplaatst.

4. Cadeaubonnen

Stephanie fotografie levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen dan ook niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgiftedatum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen.

CadeauBonnen worden binnen 24 uur verstuurd na ontvangst van betaling.

 

5. Levertijden
Oplevering fotoshoot

Oplevering van fotoshoots is afhankelijk van de drukte, dit kan variëren van 1 tot 3 weken. Ik doe altijd mijn uiterste best fotoshoots zo spoedig mogelijk op te leveren. Uiteraard laat ik jullie op de dag van de fotoshoot weten hoe lang de verwachte oplevertijd zal zijn.

6. Klachten

Klachten over de uitvoering van de opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de fotoshoot of factuurdatum, per email, kenbaar te worden gemaakt.
Klachten na de hierboven genoemde termijn van 5 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
Indien er klachten of bezwaren zijn dan schorten deze de betalingsverplichting niet op.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij Stephanie Fotografie

De digitale bestanden en foto’s zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik duidelijk en schriftelijk is overeengekomen, let hierbij op de Auteurswet, je koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten.

Indien je ervoor kiest zelf foto’s op social media te plaatsen (zonder Stephanie Fotografie logo), dan dient de naam van Stephanie Fotografie, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.stephaniefotografie.com in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen zoals in het geval van Social Media Profielfoto shoots.

Bij het bevestigen van de afspraak, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website, www.stephaniefotografie.com, social media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer je niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan Stephanie Fotografie.

Bij aanschaf van foto’s en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto’s en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken. Ik lever nooit de RAW (onbewerkte) bestanden.

Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.

Bij twijfel over gebruik, neem gerust contact op.

 

8. Schade
 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 4. Schade aan foto apparatuur gemaakt door de klant of diens vertegenwoordigers valt onder WA verzekering van de klant of dienen vergoed te worden.
 

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Stephanie Fotografie

Stephanie Fotografie mag ten alle tijden deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.